ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

22 Μαΐου 2018

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δύο προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 100 εκατ. ευρώ, θέτει στη διάθεση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων το υπουργείο Οικονομίας…